BRagro s.r.o.

Společnost BRagro s.r.o. byla založena v roce 2005 a spojuje v sobě již dlouhodobě hospodařící rodinu soukromě hospodařících rolníků:

  • Ing. Jiřího Brodského a Jiřinu Brodskou (hospodaří od roku 1991),
  • Přemysla Brodského (syna),
  • Ing. Štěpána Brodského (syna).

Společnost BRagro s.r.o. se zabývá zemědělskou rostlinnou a živočišnou prvovýrobou.

 

 

 

 

 

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates